โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มาแนะแนวศึกษาต่อ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มาแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6