โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ มาแนะแนวศึกษาต่อ

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ มาแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6