โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้อำนวยการเสวียน สุวรรณภักดี ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนกับตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง