โครงการเข้าค่ายจริยธรรม

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนได้ จัดอบรมเข้าค่ายจริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดโคกสะท้อน ในวันที่ 13 – 14 กรกฏาคม 2561 โดยมีพระอาจารย์จากวัดชายนา มาเป็นพระวิทยากร