สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2561

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ได้นำนักเรียนสอบธรรมประจำปี 2561 ขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าสอบ จากการสอนของพระวัดโคกสะท้อน และท่านเจ้าอาวาส