ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี

คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์คนรักคลอง “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” จัดโดยเทศบาลเมืองทุ่งสง