รายการรอบรู้ถิ่นไทย โลกใสไร้ขยะ

สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช รายการรอบรู้ถิ่นไทย โลกใสไร้ขยะ ได้เข้ามาอัดบันทึกเทปตามโครงการพลิกถุงพลิกโลก ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ภายใต้การต้อนรับของนายเสวียน สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ  ร่วมด้วยคณะครูและนักเรียน