พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2561

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนจัดกิจกรรมไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา จำนวน46ทุน ทุนละ1,000 บาท ประจำปีการศึกษา2561