นำเศษอาหารของเหลือใช้ในโรงเรียนมาต่อยอดสร้างรายได้ของน้องๆ นครศรีธรรมราช

นำเศษอาหารของเหลือใช้ในโรงเรียนมาต่อยอดสร้างรายได้ของน้อย นครศรีธรรมราช

น้องๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้เวลาช่วงวันหยุดช่วยกันนำเศษอาหารเศษผักที่เหลือใช้ในโครงการอาหารกลางวันนำมาหมักและนำน้ำหมักมาผลิตน้ำยาล้างจาน น้ำยาชักผ้า สร้างรายได้ จะเป็นอย่างไร

นำเศษอาหารของเหลือใช้ในโรงเรียนมาต่อยอดสร้างรายได้ของน้อย นครศรีธรรมราช

นำเศษอาหารของเหลือใช้ในโรงเรียนมาต่อยอดสร้างรายได้ของน้อย นครศรีธรรมราชน้องๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้เวลาช่วงวันหยุดช่วยกันนำเศษอาหารเศษผักที่เหลือใช้ในโครงการอาหารกลางวันนำมาหมักและนำน้ำหมักมาผลิตน้ำยาล้างจาน น้ำยาชักผ้า สร้างรายได้ จะเป็นอย่างไร

โพสต์โดย ตู้ปณ. ข่าว3 ช่อง 28 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2018