ตรวจวัดสายตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองทุ่งสง มาตรวจวัดสายตาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1