จัดนิทรรศการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการขยะ  เนื่องในโอกาสกิจกรรมอาสาสมัครท้องถื่นรักษ์โลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง มีการออกนิทรรศการมากมาย