ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งวิชาการ

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ในการสอบแข่งขันคัดเลือกคนเก่งระดับเทศบาล ซึ่งผลการสอบคัดเลือก ได้เป็นตัวแทนในการสอบแข่งขันระดับประเทส ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และภาษาไทย ผลดังนี้