ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตองเหรียญทองระดับประเทศ

ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้ประสบความสำเร็จ จากการฝึกซ้อม จนได้รับรางวัล สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการเสวียน  สุวรรณภักดี และรองผู้อำนวยการ นายพรชัย  เกื้อภักดิ์  และผู้ฝึกสอน นางวิลัยจิตต์  จรูญรัตน์  ซึ่งผลงานของนักเรียนที่ได้ ดังนี้

เหรียญทอง   ชูตติ้ง               เด็กชายสมโชค   ศักดิ์ศรี

เหรียญทองแดง   ประเภทคู่ หญิง      เด็กหญิงณัฐติยา   บุญกิจ     เด็กหญิงสิริญาวดี   ชูยัง   เด็กหญิงนันทรัตน์   สุทธิถนอม

เหรียญทองแดง   ประเภท ชาย         เด็กชายสมโชค  ศักดิ์ศรี      เด็กชายศุภสิทธิ์   สอนเถื่อน   เด็กชายสุรพล   เมืองทรัพย์

เด็กชายกิตตินันท์   ศรีเมือง

ก