ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ประกอบ ศรีจันทร์

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ประกอบ ศรีจันทร์ ที่กรุณามาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มา ณ โอกาสนี้