ขอขอบคุณ คุณวิสิทธิ์ บุญเจริญและคุณณัฐชุตา โพธิ์ขำ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนป็นเงินจำนวน 10,000 บาท

ขอขอบคุณคุณวิสิทธิ์ บุญเจริญและคุณณัฐชุตา โพธิ์ขำ บมจ.ชับบ์ ไลฟ์ เอสชัวร์ันซ์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 5 ทุน เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท