การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง

 

เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง นำโดยนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง, นายกษิดิศ แสงจันทร์ นักบริหารงานช่างสุขาภิบาลและนายเสวียน สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ให้กับคณะสงฆ์, คณะครูและนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้เป็นชุมชนปลอดขยะและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีในวันข้างหน้า