22สิงหาคม2560 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ในการเข้ารับการประเมินโรงเรียนพอเพียง