21 ก.ค.2560 เจ้าหน้าที่จากโอวัลตินได้มาจัดกิจกรรม และแจกโอวัลตินให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน และมอบของที่ระลึกให้แก่ทางโรงเรียนโดยมี นางจินดา บุญศิริ รองผู้อำนวยการรับมอบของที่ระลึก