18 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลทุ่งสง ได้ทำการมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนจำนวน3คน โดยมีผอ.เสวียน สุวรรณภักดี ให้การต้อนรับ