สืบสานประเพณีไทย สารทเดือนสิบ

คณะครูและนักเรียนร่วมแห่หมฺรับตามประเพณีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ.วัดโคกสะท้อน เมื่อวันที่19 กันยายน 2560