ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาการที่ประสบความสำเร็จ

จนได้รับรางวัล สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน