ผลการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ณ.จังหวัดภูเก็ต

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายศุภกร วงศ์ถาวร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนได้รับเหรียญทองในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตรชาย และเหรียญทองแดงวิ่ง 60 เมตรชาย ในการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ณ. จังหวัดภูเก็ต ภายใต้การฝึกซ้อมและการดูแลของ ผอ. เสวียน สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน