ประกาศโรงเรียนหยุดการเรียนการสอน

เนื่องจากการภาวะน้ำท่วมในบริเวณโรงเรียน และในอำเภอทุ่งสง โรงเรียนจึงขอทำการงดการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 1ธันวาคม 2560 เป็นเวลา1วัน และเปิดเรียนในวันจันทร์ที่4 ธันวาคม 2560 ตามปกติ. จึงเรียนมาเพื่อทราบ