ผู้บริหาร

นายเสวียน สุวรรณภักดี

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

 

 

 
นายพรชัย  เกื้อภักดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา